Smlouvy s pojišťovnami:  komplexní, cíleně zaměřené a kontrolní vyšetření odborníkem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce injekce i.m., s.c., i.d., injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby intravenosní injekce měkké a mobilizační techniky mobilizace páteře a kloubu – s nárazem Nasmlouvané výkony:  111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 207 - Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna