vysokou tlakovou amplitudou (500 bar) krátkou dobou trvání (10 ms) rychlým nárůstem tlaku ( < 100 ns) širokým frekvenčním spektrem (16 Hz – 20 MHz) Pro terapeutické použití jsou tyto hodnoty nižší, zejména maximální amplituda tlaku se pohybuje 15 MPa, délka pulsu je 10 až 20 µs, frekvence aplikování rázové vlny je 1 až 25Hz. Rázová vlna může být generována piezoelektricky, elektrohydraulicky nebo elektromagneticky. Základní charakteristikou rázové vlny je skokový nárůst tlaku následovaný pozvolným sestupem s překmitnutím do fáze záporného tlaku malé hodnoty. Na rozdíl od ultrazvukového vlnění se rázová vlna vyznačuje, krom rychlé změny tlaku, vyšších dosahovaných hodnot, neperiodicitou, i tím, že pozitivní amplituda je mnohonásobně vyšší než negativní a frekvence vln je nízká – řádově desítky Hz. Právě poměr pozitivní a negativní hodnoty tlaku spolu s nízkou frekvencí omezují ztrátu energie do kavitací (dutin) při jejím pronikání do tkání.