BTL-5000 SWT POWER používá balistický princip generování rázové vlny Tlaková vlna je tvořena pomocí projektilu urychleným stlačeným vzduchem, který je vytvářen elektronicky ovládaným kompresorem balistického tlaku. Kinetická energie projektilu je přenesena pomocí elastického nárazu do sondy aplikátoru a přes tuto sondu do místa aplikace intenzita rázů max. 5 Bar (maximální okamžitá hodnota) frekvence dávkování rázů max. 22 Hz perioda terapie 0 – 9999 rázů maximální pozitivní tlak max. 15.8 MPa maximální negativní tlak max. 0.9 MPa hustota energie 0.25mJ/mm2